Upwards Neliveto "Veeti"

Voittajaluokan tuloksia

3.6.2012 Mikkeli, tuomari Tuire Lindfors: VOI0

"Tutkittuaan alkumakauksen, koira aloittaa huolellisesti jäljestyksen, edeten jäljen mukaisesti 1. osuuden puoliväliin, missä tuoreet sorkan jäljet houkuttelevat koiran vaihtamaan verijäljen ja edetään pöpelikköön, mistä löytyy makuu ja tuoreet jätökset. Ohjaajan kehotuksella koira saadaan liikkeelle verijäljen luo, missä makuu, mutta sitä koira ei kelpuuta. Hukka. Uuden alun myötä jäljestys jatkuu aaltoillen katkokulmalle, jonka koira selvittää tarkastuslenkein. Toisen osuuden puolivälissä koe keskeytetään, kun koira jälleen kiinnostuu hirven jäljistä kahdesti unohtaen annetun tehtävän. Tuoreet hirvenjäljet, joita oli tänään runsaasti, sotkivat Veetin keskittymisen."

27.5.2012 Mikkeli, tuomari: Markku Huttunen: VOI 2, 36 pistettä

Ohjaaja: Anne Löppönen

Jäljestämishalukkuus (6)  6 pistettä
Jäljestämisvarmuus (12) 9 pistettä
Työskentelyn etenevyys (10) 7 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 7 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma (5) 4 pistettä

Innolla jäljelle, lähtömakaus nuuhkitaan. Ilma- sekä maavainulla työskentelevä koira. Ohjaaja jarruttaa vauhdin sopivaksi.Tänään kaikki osuudet hyvin jäljellä. 1. kulma jossa katkos, veritetty osuusloppuun josta nopeasti seuraavalle osuudelle. 2. kulma yli, kaartaen jäljenvastakkaiselle puolelle, eikä selviä omin avuin jäljelle. Uusi alku kolmannen osuuden alusta. 1. makuun merkkaa, muut aivan vierestä ohi. Kaadon nuuhkii. Hieno suoritus voittajaluokkaan siirtyneeltä koiralta.

Avoimen luokan startit verijäljillä

28.8.2011 Mikkeli, tuomari: Tuire Lindfors: AVO 1, 42 pistettä => siirtyy VOI-luokkaan

Ohjaaja: Anne Löppönen

Jäljestämishalukkuus (6) 5 pistettä
Jäljestämisvarmuus (12) 10 pistettä
Työskentelyn etenevyys (10) 9 pistettä
Lähtö, kulmat, makaukset (14) 10 pistettä
Käyttäytyminen kaadolla (3) 3 pistettä
Yleisvaikutelma (5) 5 pistettä

"Innokkaasti alkumakaukselta, jolla malttaa viipyä hetken. Nopeasti koira kuitenkin rauhoittuu ja työskentelee tietoisen jälkitarkasti eteenpäin pyrkien, nopeita tarkistuspistoja aika-ajoin tehden. Kaikki osuudet näin, paitsi toisella osuudella jälkiuskollisuutta koetellaan. Koira tekee laajahkot tarkistuslenkit riistan tallaamassa maastokohdassa, palaa kuitenkin hyvin tehtäväänsä takaisin. Kulmat lähes jäljen mukaisesti, mutta makauksilla koira ei malta viipyä. Kaadolle epäröimättä, nuuskii sorkkaa nopeasti. Erinomainen suoritus tänään vain makaukset koira olisi saanut osoittaa selvemmin."

5.6.2011 Mikkeli, tuomari Marko Saarni: AVO 2, 36 p.

15.5.2011 Mikkeli, tuomari Ulla Rämö-Kiri: AVO 1, 46 p.

Neliveto home